آغاز فروش کتاب جفت های کمینه در انتشارات ایرانارسانه

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب جفت های کمینه به قلم مهسا رحیمی از سری کتاب های قدم به قدم تا آموزش با هدف برطرف کردن مشکلات تلفظ در کودکان دلبند سرزمین مان و بهبود هرچه بهتر مهارت های ارتباطی در این عزیزانمی باشد، این کتاب قابل استفاده برای مربیان و همکاران عزیز گفتار درمانگر، کارآموزان و کارورزان عزیز رشته گفتار درمانی و حتی والدیــن نیــز می تواننــد به تنهایی درخانه آن را با فرزنــدادن دلبندشــان تمریــن کنند و در 42 صفحه به قلمی شیوا به رشته تحریر درآمده است.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست