جلد دوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان به زودی منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: جلد دوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان با ترجمه آذین حسن خانی قوام، عرفانه آوه، سارا بنا بفروئی و ویراستاری دکتر سیده عاطفه هاشمی مقدم و سرپرستی دکتر امیرحسین حسینی، دکتر علی اکبر سیاری، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر نقی دارا به زودی در 177 صفحه در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد.

برای مشاهده جلد اول کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست