حنانه عدلی نویسنده کتاب جوان در انتشارات ایرانارسانه

خبرنامه ایرانارسانه: شما چقدر با روحیات دختران امروزی آشنایی دارید؟ آیا چیزی از دنیای نسل جدید میدونید؟ پیشرفت تکنولوژی و فضای مجازی سبک زندگی جدیدی رو برای نوجوان ها ایجاد کرده است. حنانه عدلی نویسنده جوان انتشارات ایرانارسانه در سن 13سالگی موفق به چاپ اولین عنوان از کتاب هایش در ایرانارسانه شده است. حنانه عدلی در انتشارات ایرانارسانه تصمیم دارد تجربیات خود را در اختیار دخترانی بگذارد که علاقمند به نوشتن برای دختران هم نسل خودشان هستند.

اگر داری به این فکر میکنی که از کجاشروع کنم؟ اصلا چطور بنویسم؟ باید بهت بگم که بعد ازینکه تصمیمت رو گرفتی، نترس فقط انجامش بده! انتشارات ایرانارسانه با داشتن دپارتمان های تخصصی نشر با بهترین نویسنده های ایران آماده ارائه مشاوره تخصصی درباره کتاب شماست، از ایده ذهنی‌تون تا چاپ کامل کتابتان همراهتان هستیم.

, , , , , , , , , , , , , , ,

سعیده دیندار نویسنده و مشاور کتب حقوقی در انتشارات ایرانارسانه

پاراگرافی از کتاب راه هایی برای موفقیت دختران در زندگی از زبان نویسنده کتاب

آشنایی با کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

گریزی به کتاب راهنمای کامل خود مراقبتی در بیماران همودیالیزی بر اساس سبک زندگی سالم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست