خودآموز سه سطحی راهنمای تغذیه با شیر مادر

خودآموز سه سطحی راهنمای تغذیه با شیر مادر

به دلیل اهمیت تغذیه با شیر مادر برای کودک، مادر، خانواده و جامعـه، و بـرای توانمندسـازی جامعـه پزشکی و برای پیشگیری از ضرر و زیان مردم، باید فارغ التحصیلان رشـته پزشـکی (اعـم از بهداشـت و… پزشکی) از اهمیت تغذیه با شیر مادر و روشهای ارتقای تغذیه با شیر مادر و رفع مشکلات تغذیه بـا شـیر مادر برآیند. موسسه ولسـتارت امریکـا مـدلی سـه سـطحی ایجـادکرده اسـت تـا بـه عنـوان الگـویی در دانشگاه های علوم پزشکی مورد استفاده قرار گیرد. خوشبختانه و بر اساس رسالتمان این کتاب را ترجمـه نموده و در اختیار علاقمندان به خدمات پزشکی قرار می دهیم. امید که هریک از شما عزیزان در ارتقـای تغذیه با شیرمادر درکشور موفق باشید.

برای خرید این کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , ,

آموزش مفهومی گرامر زبان انگلیسی

قصه‌های ننه عشرت

راه‌هایی برای موفقیت دختران در زندگی

مرجع نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی(جلد 2)

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست