راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر خواهدشد

خبرنامه ایرانا رسانه: کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان به قلم دیردرکلی، رونالد برمنر، جن هارتلی و دیانا فلین و به ترجمه شیوای مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی، مسعود خورشیدی، مهران نوری زیر نظر دکترساناز مهربانی، دکتر حسین ایمانی، دکتر بهشته النگ، دکتر امیرحسین حسینی، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر علی اکبر سیاری و به همت انجمن علمی تغذیه کودکان ایران به زودی منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی منتشر خواهد شد

گریزی به کتاب مدیریت تصویر نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در مستندهای تبلیغاتی (سال 1396)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست