راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر خواهدشد

خبرنامه ایرانا رسانه: کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان به قلم دیردرکلی، رونالد برمنر، جن هارتلی و دیانا فلین و به ترجمه شیوای مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی، مسعود خورشیدی، مهران نوری زیر نظر دکترساناز مهربانی، دکتر حسین ایمانی، دکتر بهشته النگ، دکتر امیرحسین حسینی، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر علی اکبر سیاری و به همت انجمن علمی تغذیه کودکان ایران به زودی منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست