روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز زبان فارسی گرامی باد

خبرنامه ایرانارسانه: حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی (طوسی) نامور به فردوسی (نزدیک به سال ۳۱۹ تا ۳۹۷ هجری خورشیدی) در دامنه توس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. او چکامه سرا و رزم نامه سرایی ایرانی بود که شاهنامه را از نوشتار به سروده در آورد. انتشارات ایرانارسانه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و روز زبان فارسی را به همه هم میهنان عزیز تبریک می گویید.

 

, , , , , , , , ,

گریزی به کتاب معمای دراکولا

کتاب میهمان جا مانده از ماه عسل چگونه کتابی است؟

گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش

روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست