قلم زبان خداست
قلم امانت آدم است
قلم ودیعه عشق است
هر کسی را توتمی است
و توتم من است
و قلم توتم ما…

 

روز قلم بر تمامی اهل قلم مبارک.

,

قصه های سهراب و مهربانو 4 با موضوع گرد و خاک منتشرخواهد شد

گریزی به کتاب سایبر دیپلماسی آمریکا در قبال ایران

آغاز فروش کتاب جفت های کمینه در انتشارات ایرانارسانه

10% تخفیف چاپ کتاب برای متخصصین مامایی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست