قلم زبان خداست
قلم امانت آدم است
قلم ودیعه عشق است
هر کسی را توتمی است
و توتم من است
و قلم توتم ما…

 

روز قلم بر تمامی اهل قلم مبارک.

,

طریق الحرار-مطلع الفجر چیست؟

قصه های سهراب و مهربانو (عسل) منتشر شد

گریزی به کتاب خلاصه مقالات پنجمین برنامه علمی گروه روماتولوژی کودکان ایران سمپوزیوم یک روزه آرتریت و مدیریت آن در کودکان

رخت کتابی از مریم گودرزی چگونه کتابی است؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست