قلم زبان خداست
قلم امانت آدم است
قلم ودیعه عشق است
هر کسی را توتمی است
و توتم من است
و قلم توتم ما…

 

روز قلم بر تمامی اهل قلم مبارک.

,

معرفی کتاب Writing با تکنیک کلیشه

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا از زبان نویسنده کتاب (بخش سوم)

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست