قصه های سهراب و مهربانو (عسل) منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب قصه های سهراب و مهربانو 3 (عسل) به قلم مریم بلندیان و تصویرگری زیبای مونا بلندیان و اشعار زیبای ملیحه بلندیان و به همت کمیته بهداشت ودرمان موسسه جهادی آل یاسین منتشرشد.

این کتاب از سری سوم قصه های سهراب و مهربانو بوده که با موضوع عسل منتشر شده است برای مشاهده کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

آغاز فروش کتاب جفت های کمینه در انتشارات ایرانارسانه

10% تخفیف چاپ کتاب برای متخصصین مامایی

گریزی به کتاب میهمان جامانده از ماه عسل

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان چه کتابی است؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست