مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

هدف اصلی آکادمی طب تغذیه با شیرمادر ایجاد پروتوکل های بالینی برای درمان مسائل رایج طبی است که ممکن است تغذیه موفقیت آمیز از پستان مادر را دچار اختلال نماید. این پروتوکل ها فقط راهنمای بالینی مراقبت مادر شیرده و فرزندش می باشد و یک دوره درمانی احتصاصی یا استاندارد مراقبت پزشکی نمی باشد. بنابراین می توان براساس شرایط بیمار، تغییر مناسب در درمان بوجودآورد.

برای خرید این کتاب کلیک کنید.

, ,

آموزش مفهومی گرامر زبان انگلیسی

قصه‌های ننه عشرت

راه‌هایی برای موفقیت دختران در زندگی

مرجع نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی(جلد 2)

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست