مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

هدف اصلی آکادمی طب تغذیه با شیرمادر ایجاد پروتوکل های بالینی برای درمان مسائل رایج طبی است که ممکن است تغذیه موفقیت آمیز از پستان مادر را دچار اختلال نماید. این پروتوکل ها فقط راهنمای بالینی مراقبت مادر شیرده و فرزندش می باشد و یک دوره درمانی احتصاصی یا استاندارد مراقبت پزشکی نمی باشد. بنابراین می توان براساس شرایط بیمار، تغییر مناسب در درمان بوجودآورد.

برای خرید این کتاب کلیک کنید.

, ,

طریق الحرار-مطلع الفجر چیست؟

قصه های سهراب و مهربانو (عسل) منتشر شد

گریزی به کتاب خلاصه مقالات پنجمین برنامه علمی گروه روماتولوژی کودکان ایران سمپوزیوم یک روزه آرتریت و مدیریت آن در کودکان

رخت کتابی از مریم گودرزی چگونه کتابی است؟

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست