مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

مجموعه دستورالعمل‌ها و راهنمایی بالینی تغذیه با شیر مادر

هدف اصلی آکادمی طب تغذیه با شیرمادر ایجاد پروتوکل های بالینی برای درمان مسائل رایج طبی است که ممکن است تغذیه موفقیت آمیز از پستان مادر را دچار اختلال نماید. این پروتوکل ها فقط راهنمای بالینی مراقبت مادر شیرده و فرزندش می باشد و یک دوره درمانی احتصاصی یا استاندارد مراقبت پزشکی نمی باشد. بنابراین می توان براساس شرایط بیمار، تغییر مناسب در درمان بوجودآورد.

برای خرید این کتاب کلیک کنید.

, ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست