معرفی کتاب مستند اجتماعی, رمزگان امر به معروف

خبرنامه ایرانارسانه: امر به معروف و نهي از منکر فرآيندي به منظور نظارت اجتماعي است،امر به معروف دست کم داراي سه شرط است: رغبت، قدرت و اذن. چنين نيست که هر که دوست داشته باشد بتواند معروف را براي مردم بشناساند؛ زيرا همگان بر اين امر قدرت ندارند و اگر هم قدرت داشته باشند، اذن چنين کاري را ندارند. چنانچه کسي از هر سه ويژگي برخوردار باشد، سعادت در حق او و کار او تمام خواهد شد (نوري، 1408 قمري، 348).
رسانه‌هاي جمعي در جامعه اسلامي، زمينه‌هاي لازم براي برخورداري از اين سه ويژگي را دارند. از يک سو، رغبت به امر به معروف و نهي از منکر با فعاليت رسانه‌اي در هم آميخته است. اقدام به فعاليت رسانه‌اي در حقيقت، گام گذاشتن در مسير هدايت همه ‌جانبه‌ي مخاطبان است ,در این کتاب به معرفی و تحلیل مسیر هایی که رسانه در امر خطیر امر به معروف و نهی از منکر می تواند داشته باشد می پردازد.

✍️به قلم : دکتر سید بشیر حسینی و مسعود وثوقی

برای مشاهده این کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جلد دوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان به زودی منتشر خواهد شد

جلد اول کتاب یک قطره تا دریا منتشر شد

کتاب راهنمای دستیاران کودکان به زودی منتشر خواهد شد

کتاب یک قطره تا دریا منتشر خواهد شد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست