معرفی کتاب مهم در زمینه شیر مادر

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب مجموعه دستور العمل ها و راهنمای بالینی تغذیه با شیر مادر براساس پروتکل های آکادمی طب تغذیه با شیر مادر در آمریکا به قلم دکتر خلیل فریور، دکتر فرید ایمان زاده و دکتر مریم فریور با هدف اصلی آکادمی طب تغذیه با شیرمادر و ایجاد پروتکل های بالینی برای درمان مسائل رایج طبی است که ممکن است تغذیه موفقیت آمیز از پستان مادر را دچار اختلال نماید. این پروتکل ها فقط راهنمای بالینی مراقبت مادر شیرده و فرزندش می باشد و یک دوره درمانی اختصاصی یا استاندارد مراقبت پزشکی نمی باشد. بنابراین می توان براساس شرایط بیمار، تغییر مناسب در درمان بوجود آورد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست