معرفی کتاب مهم در زمینه شیر مادر

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب مجموعه دستور العمل ها و راهنمای بالینی تغذیه با شیر مادر براساس پروتکل های آکادمی طب تغذیه با شیر مادر در آمریکا به قلم دکتر خلیل فریور، دکتر فرید ایمان زاده و دکتر مریم فریور با هدف اصلی آکادمی طب تغذیه با شیرمادر و ایجاد پروتکل های بالینی برای درمان مسائل رایج طبی است که ممکن است تغذیه موفقیت آمیز از پستان مادر را دچار اختلال نماید. این پروتکل ها فقط راهنمای بالینی مراقبت مادر شیرده و فرزندش می باشد و یک دوره درمانی اختصاصی یا استاندارد مراقبت پزشکی نمی باشد. بنابراین می توان براساس شرایط بیمار، تغییر مناسب در درمان بوجود آورد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست