معرفی کتاب Writing با تکنیک کلیشه

خبرنامه ایرانارسانه: طیف وسیعی از کاربران فضای مجازی و پژوهشگران علوم مختلف خصوصا حوزه علوم انسانی با مشکل ترجمه از فارسی به انگلیسی مواجه هستن.
کتاب “wrting TOEFL, IELTS, GRE, ISI با تکنیک کلیشه به قلم شهاب مزرعه فراهانی در 150 صفحه کتابی بی‌نظیر برای تسلط به زبان انگلیسی در حوزه ترجمه متون از فارسی به انگلیسی می‌باشد. مولف در این کتاب تکنیکی به نام کلیشه را ابداع کرده که مورد استقبال پژوهشگران بوده است.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , ,

سعیده دیندار نویسنده و مشاور کتب حقوقی در انتشارات ایرانارسانه

پاراگرافی از کتاب راه هایی برای موفقیت دختران در زندگی از زبان نویسنده کتاب

آشنایی با کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

گریزی به کتاب راهنمای کامل خود مراقبتی در بیماران همودیالیزی بر اساس سبک زندگی سالم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست