چاپ رایگان کتاب برای معلم ها و دبیران

خبرنامه ایرانارسانه: انتشارات ایرانارسانه در نظر دارد به مناسبت هفته معلم جزوات و دستنوشته های دبیران عزیز و زحتکش ایران زمین را به صورت رایگان چاپ برساند . این خدمت جهت آسایش دبیران عزیز از دغدغه جزوه دیکته کردن برای دانش آموزان و آرامش خاطر از تکمیل بودن مطالب لازم برای دانش آموزان ارائه می شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست