چاپ رایگان کتاب برای معلم ها و دبیران

خبرنامه ایرانارسانه: انتشارات ایرانارسانه در نظر دارد به مناسبت هفته معلم جزوات و دستنوشته های دبیران عزیز و زحتکش ایران زمین را به صورت رایگان چاپ برساند . این خدمت جهت آسایش دبیران عزیز از دغدغه جزوه دیکته کردن برای دانش آموزان و آرامش خاطر از تکمیل بودن مطالب لازم برای دانش آموزان ارائه می شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست