چاپ رایگان کتاب برای معلم ها و دبیران

خبرنامه ایرانارسانه: انتشارات ایرانارسانه در نظر دارد به مناسبت هفته معلم جزوات و دستنوشته های دبیران عزیز و زحتکش ایران زمین را به صورت رایگان چاپ برساند . این خدمت جهت آسایش دبیران عزیز از دغدغه جزوه دیکته کردن برای دانش آموزان و آرامش خاطر از تکمیل بودن مطالب لازم برای دانش آموزان ارائه می شود.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست