کتاب الگوی مدیریتی مهر هشتم منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه : الگوی مدیریتی مهر هشتم (جلد اول) به قلم حمیدرضا زرین منتشر خواهد شد… این کتاب مجموعه ای سه جلدی خواهد بود.

, , , , , , , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست