کتاب الگوی مدیریتی مهر هشتم منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه : الگوی مدیریتی مهر هشتم (جلد اول) به قلم حمیدرضا زرین منتشر خواهد شد… این کتاب مجموعه ای سه جلدی خواهد بود.

, , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست