کتاب الگوی مدیریتی مهر هشتم منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه : الگوی مدیریتی مهر هشتم (جلد اول) به قلم حمیدرضا زرین منتشر خواهد شد… این کتاب مجموعه ای سه جلدی خواهد بود.

, , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست