کتاب تجربیات COVID-19 در بیمارستان مفید منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تجربیات کووید19 در بیمارستان کودکان مفید به قلم دکتر آیه یراقی، دکتر امیر حسین حسینی، دکتر بهادرمیرکریمی،دکتر زهراسلطان تویه، دکتر سهیلا سادات واقفی،دکتر فاطمه ملک، دکتر قمرتاج خان بابایی، دکتر مریم رجب نژاد،دکتر نازنین فرح بخش، دکتر علی اکبر سیاری، دکتر فاطمه فرهمند و دکتر فرشته کرباسیان به زودی در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست