کتاب تجربیات COVID-19 در بیمارستان مفید منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تجربیات کووید19 در بیمارستان کودکان مفید به قلم دکتر آیه یراقی، دکتر امیر حسین حسینی، دکتر بهادرمیرکریمی،دکتر زهراسلطان تویه، دکتر سهیلا سادات واقفی،دکتر فاطمه ملک، دکتر قمرتاج خان بابایی، دکتر مریم رجب نژاد،دکتر نازنین فرح بخش، دکتر علی اکبر سیاری، دکتر فاطمه فرهمند و دکتر فرشته کرباسیان به زودی در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست