کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری به همت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نگاه و ترجمه شیوای دکتر حسین محمد ربیع، دکتر فرسادنوری زاد و خدیجه خوش سخن منتشر شد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست