کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری به همت مرکز تحقیقات چشم پزشکی نگاه و ترجمه شیوای دکتر حسین محمد ربیع، دکتر فرسادنوری زاد و خدیجه خوش سخن منتشر شد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست