کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری به قلم دیانا گریوز و ترجمه دکتر حسین محمد ربیع، دکتر فرساد نوری زاده، خدیجه خوش سخن به زودی منتشر خواهد شد….

, , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست