کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری به قلم دیانا گریوز و ترجمه دکتر حسین محمد ربیع، دکتر فرساد نوری زاده، خدیجه خوش سخن به زودی منتشر خواهد شد….

, , , , , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست