کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا منتشر خواهدشد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا ترجمه خانم خدیجه خوش سخن بزودی در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهدشد.

, , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست