کتاب درآمدی بر حقوق خانواده (نفقه و کفایت زوجین) منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب درآمدی بر حقوق خانواده (نفقه و کفایت زوجین) به قلم ملیحه بلندیان کاشی در 59 صفحه به رشته تحریر درآمده است. قابل ذکر است این کتاب شامل دو مقاله فصیح و شیوا می باشد.

برای مشاهده کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , ,

قصه های سهراب و مهربانو 4 با موضوع گرد و خاک منتشرخواهد شد

گریزی به کتاب سایبر دیپلماسی آمریکا در قبال ایران

آغاز فروش کتاب جفت های کمینه در انتشارات ایرانارسانه

10% تخفیف چاپ کتاب برای متخصصین مامایی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست