کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان به قلم اساتید گرانقدر دکتر بهشته النگ، دکتر نسرین امیدوار، دکتر اسراء تاجیک، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر علی اکبر سیاری به زودی در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد….

, , , ,

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی منتشر خواهد شد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست