کتاب راهنمای دستیاران کودکان به زودی منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب راهنمای دستیاران کودکان به قلم دکترعلی اکبر سیاری، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر فرشته کرباسیان، دکتر فاطمه ملک، دکتر قمرتاج خانبابایی، دکتر نادر ممتاز منش، دکتر علیرضا فهیم زاد، دکتررضا شیاری، دکتر معصومه محکم، دکتر نرجس جعفری، دکتر فرید موسوی، دکتر مریم حسن زاد، دکتر ساسان ساکت، دکتر سمیرا سیاح، دکتر الهام پوربختیاران، دکتر سمانه رحیمی لیمویی، دکتر وحیده زینالی، زهرا فاضلی فارسانی، حمزه امیری به زودی در انتشارات ایرانارسانه  در 234 صفحه منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست