کتاب راهنمای دستیاران کودکان به زودی منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب راهنمای دستیاران کودکان به قلم دکترعلی اکبر سیاری، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر فرشته کرباسیان، دکتر فاطمه ملک، دکتر قمرتاج خانبابایی، دکتر نادر ممتاز منش، دکتر علیرضا فهیم زاد، دکتررضا شیاری، دکتر معصومه محکم، دکتر نرجس جعفری، دکتر فرید موسوی، دکتر مریم حسن زاد، دکتر ساسان ساکت، دکتر سمیرا سیاح، دکتر الهام پوربختیاران، دکتر سمانه رحیمی لیمویی، دکتر وحیده زینالی، زهرا فاضلی فارسانی، حمزه امیری به زودی در انتشارات ایرانارسانه  در 234 صفحه منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست