کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان چه کتابی است؟

خبرنامه ایرانارسانه: طب اطفال یک رشته رو به پیشرفت از پزشکی است. البته پیشرفت و تغییرات جدید، کار را برای متخصصان، پزشکان و کارآموزان بهداشت سخت کرده است. این کتاب با هدف ارائه سناریوی بالینی مبتنی بر مشکل در زمینه های گوارش، کبد و تغذیه کودکان و نیز تسهیل ارزیابی اولیه ،مدیریت و ارجاع کودکان به قلم مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی حسین آبادی، مسعود خورشیدی و مهران نوری ترجمه و تالیف شده است.

کتاب حاضر منطبق بر درمان های رایج است، استفاده از آن بسیار راحت بوده و با جدیدترین راهنمایی ها، پروتکل ها و اطلاعات مرتبط است به گونه ای که هیچ پزشک در حال تعلیمی نباید از مطالعه آن غافل شود.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , ,

معرفی کتاب Writing با تکنیک کلیشه

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا از زبان نویسنده کتاب (بخش سوم)

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست