کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان چه کتابی است؟

خبرنامه ایرانارسانه: طب اطفال یک رشته رو به پیشرفت از پزشکی است. البته پیشرفت و تغییرات جدید، کار را برای متخصصان، پزشکان و کارآموزان بهداشت سخت کرده است. این کتاب با هدف ارائه سناریوی بالینی مبتنی بر مشکل در زمینه های گوارش، کبد و تغذیه کودکان و نیز تسهیل ارزیابی اولیه ،مدیریت و ارجاع کودکان به قلم مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی حسین آبادی، مسعود خورشیدی و مهران نوری ترجمه و تالیف شده است.

کتاب حاضر منطبق بر درمان های رایج است، استفاده از آن بسیار راحت بوده و با جدیدترین راهنمایی ها، پروتکل ها و اطلاعات مرتبط است به گونه ای که هیچ پزشک در حال تعلیمی نباید از مطالعه آن غافل شود.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست