کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان چه کتابی است؟

خبرنامه ایرانارسانه: طب اطفال یک رشته رو به پیشرفت از پزشکی است. البته پیشرفت و تغییرات جدید، کار را برای متخصصان، پزشکان و کارآموزان بهداشت سخت کرده است. این کتاب با هدف ارائه سناریوی بالینی مبتنی بر مشکل در زمینه های گوارش، کبد و تغذیه کودکان و نیز تسهیل ارزیابی اولیه ،مدیریت و ارجاع کودکان به قلم مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی حسین آبادی، مسعود خورشیدی و مهران نوری ترجمه و تالیف شده است.

کتاب حاضر منطبق بر درمان های رایج است، استفاده از آن بسیار راحت بوده و با جدیدترین راهنمایی ها، پروتکل ها و اطلاعات مرتبط است به گونه ای که هیچ پزشک در حال تعلیمی نباید از مطالعه آن غافل شود.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست