کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان با ترجمه شیوای، مینا موحدیان، فاطمه مقتدری، آرش نجفی، سوسن محمدی حسین آبادی، مسعود خورشیدی، مهران نوری و زیرنظر اساتید گرانقدر دکتر ساناز مهربانی، دکتر حسین ایمانی، دکتر بهشته النگ، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر علی اکبر سیاری منتشر شد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی منتشر خواهد شد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست