به زودی منتشر خواهد شد

پوشاک ایران زمین دیگر هنرهای این اقلیم، داری سیر تحول و تطور قابل پیگیری و خاص خود می‌باشد.
این‌مجموعه به خواننده این مجال را می‌دهد، تا به صورت تفکیک شده و کاربردی با پوشاک شش دوره تاریخی؛ مادها، هخامنشیان، اشکانی، صفاریان، سلجوقیان، و صفویه آشنا شوند.
امید است این آشنایی راهگشای علاقمندان و طراحان پوشاک گردد تا با استفاده از این مستندات تاریخی و عقبه قدرتمند هنری، شاهد طراحی و تولید رخت برازنده باشیم

, ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست