به زودی منتشر خواهد شد

پوشاک ایران زمین دیگر هنرهای این اقلیم، داری سیر تحول و تطور قابل پیگیری و خاص خود می‌باشد.
این‌مجموعه به خواننده این مجال را می‌دهد، تا به صورت تفکیک شده و کاربردی با پوشاک شش دوره تاریخی؛ مادها، هخامنشیان، اشکانی، صفاریان، سلجوقیان، و صفویه آشنا شوند.
امید است این آشنایی راهگشای علاقمندان و طراحان پوشاک گردد تا با استفاده از این مستندات تاریخی و عقبه قدرتمند هنری، شاهد طراحی و تولید رخت برازنده باشیم

, ,

گریزی به کتاب معمای دراکولا

کتاب میهمان جا مانده از ماه عسل چگونه کتابی است؟

گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش

روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست