به زودی منتشر خواهد شد

پوشاک ایران زمین دیگر هنرهای این اقلیم، داری سیر تحول و تطور قابل پیگیری و خاص خود می‌باشد.
این‌مجموعه به خواننده این مجال را می‌دهد، تا به صورت تفکیک شده و کاربردی با پوشاک شش دوره تاریخی؛ مادها، هخامنشیان، اشکانی، صفاریان، سلجوقیان، و صفویه آشنا شوند.
امید است این آشنایی راهگشای علاقمندان و طراحان پوشاک گردد تا با استفاده از این مستندات تاریخی و عقبه قدرتمند هنری، شاهد طراحی و تولید رخت برازنده باشیم

, ,

پاراگرافی از کتاب مداد جادویی از زبان نویسنده کتاب

پاراگرافی از کتاب پیله های پاییز (قسمت سوم) از زبان شاعر کتاب

پاراگرافی از کتاب معمای دراکولا (بخش دوم) به زبان نویسنده آن

گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست