کتاب طرح تحول گروه کودکان منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب طرح تحول گروه کودکان بیمارستان شهید بهشتی به قلم گروهی از پزشکان توانمند بیمارستان شهید بهشتی در انتشارات ایرانارسانه به زودی منتشر خواهد شد.

, , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست