کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی به قلم محمدسجادشوقیان منتشر شد.این کتاب دارای 75 صفحه و 4 فصل می باشد.

برای مشاهده بیشتر اطلاعات کتاب کلیک کنید

, , , , , , , , , ,

قصه های سهراب و مهربانو 4 با موضوع گرد و خاک منتشرخواهد شد

گریزی به کتاب سایبر دیپلماسی آمریکا در قبال ایران

آغاز فروش کتاب جفت های کمینه در انتشارات ایرانارسانه

10% تخفیف چاپ کتاب برای متخصصین مامایی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست