کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی منتشرخواهد شد

این روزها و با وجود شرایط اقتصادی در شهرها متاسفانه شاهد مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان سیستانی و دیگر شهرهای بیابانی در کشورمان هستیم در حالیکه بیابان اقلیمی دارد پررونق….

کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی نوشته محمد سجاد شوقیان در انتشارات ایرانا رسانه به منظور راهکارهای عملی در بیابان زدایی منتشر خواهد شد…

در انتشارات ایرانا رسانه با کتاب های ماندگار با ما باشید.

, , , , , , , , , , , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست