کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی منتشرخواهد شد

این روزها و با وجود شرایط اقتصادی در شهرها متاسفانه شاهد مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان سیستانی و دیگر شهرهای بیابانی در کشورمان هستیم در حالیکه بیابان اقلیمی دارد پررونق….

کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی نوشته محمد سجاد شوقیان در انتشارات ایرانا رسانه به منظور راهکارهای عملی در بیابان زدایی منتشر خواهد شد…

در انتشارات ایرانا رسانه با کتاب های ماندگار با ما باشید.

, , , , , , , , , , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست