کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی منتشرخواهد شد

این روزها و با وجود شرایط اقتصادی در شهرها متاسفانه شاهد مهاجرت تعداد زیادی از هموطنان سیستانی و دیگر شهرهای بیابانی در کشورمان هستیم در حالیکه بیابان اقلیمی دارد پررونق….

کتاب مدیریت جهادی در بیابان زدایی نوشته محمد سجاد شوقیان در انتشارات ایرانا رسانه به منظور راهکارهای عملی در بیابان زدایی منتشر خواهد شد…

در انتشارات ایرانا رسانه با کتاب های ماندگار با ما باشید.

, , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست