کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان (جلد اول) منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان (جلد اول) به قلم و ترجمه امیرعلی سهیلی, سارا بنا بفروئی, محمدحسین حاجی ولیئی و سرپرستی دکتر امیر حسین حسینی، دکتر علی اکبر سیاری, دکتر فرید ایمان زاده و ویراستاری دکتر سعیده سیستانی در فروشگاه ایرانارسانه منتشر شد.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست