کتاب پاسخ به سوالات مادران مراجعه کننده به مطب پزشکان کودکان منتشر خواهد شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب پاسخ به سوالات مادران مراجعه کننده به مطب پزشکان کودکان به قلم دکتر محمد کاظمیان در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد…

این کتاب در 189 صفحه رشته تحریر درآمده است.

, , , , , , , , ,

کتاب راهنمای تغذیه نوجوانان منتشر خواهد شد

کتاب راهکارهای عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان منتشر شد

کتاب تریاژ فوریت های چشم پزشکی راهنمای بخش پذیرش و پرستاری منتشر شد

آغاز پیش فروش کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست