کتاب یک قطره تا دریا منتشر خواهد شد

ایرانارسانه: جلد اول کتاب یک قطره تا دریا به قلم سید احمد ماجدی به زودی در انتشارات ایرانارسانه منتشر خواهد شد. این کتاب در قطع جیبی و 24 صفحه چاپ خواهد شد.

, , , , , ,

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست