گریزی به کتاب توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه

خبرنامه ایرانارسانه: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو‌گرفته است و با آن در کنش متقابل قرار دارد. محیط زیست همه چیز را دربرمی‌گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می‌شود. درکلیه فعالیت ‌های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می‌شود. محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. محیط زیست بر سه بخش کلی محیط طبیعی، محیط اجتماعی و محیط مصنوع تقسیم می شود.
برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , ,

گریزی به کتاب معمای دراکولا

کتاب میهمان جا مانده از ماه عسل چگونه کتابی است؟

گرامیداشت روز تربیت بدنی و ورزش

روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست