گریزی به کتاب راهکار عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان

خبرنامه ایرانارسانه: علایم گوارشی اغلب غیر اختصاصی بوده و به تشخیص های افتراقی گوناگونی نیازمند است. هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی و آگاهی بخشی در خصوص مشکلات رایج و نیز نادر اما مهم است.یک مدل چند بعدی در مراقبت سلامت به مدیریت بهینه و دستیابی به نتایج مطلوب کمک می کند. پرستاران، رژیم درمانان و روانشناسان نقش مهمی در درمان حمایتی به ویژه در بیماری های مزمن دارند.

مشاوره تخصصی و مدیریت مشکلات نادر یا پیچیده اهمیت به سزایی دارد. همانطور که تشخیص بیماری های غیر گوارشی و شرایطی که نیاز به مداخله جراحی دارند معمولا از طریق یک شبکه تعریف شده از بخش های مختلف با امکان ارجاع ومراقبت مشترک با جامعه و تیم بیمارستان امکان پذیر می شود.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

رونمایی کتاب حرف دل برگزار خواهد شد

کتاب خلاصه مقالات و برنامه روزانه نوزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان

پوستر نوزدهمین کنگره اورژانس‌ها و بیماری‌های شایع طب کودکان

رونمایی کتاب کم حرف برگزار خواهد شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست