گریزی به کتاب راهکار عملی برای گوارش، کبد و تغذیه کودکان

خبرنامه ایرانارسانه: علایم گوارشی اغلب غیر اختصاصی بوده و به تشخیص های افتراقی گوناگونی نیازمند است. هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی و آگاهی بخشی در خصوص مشکلات رایج و نیز نادر اما مهم است.یک مدل چند بعدی در مراقبت سلامت به مدیریت بهینه و دستیابی به نتایج مطلوب کمک می کند. پرستاران، رژیم درمانان و روانشناسان نقش مهمی در درمان حمایتی به ویژه در بیماری های مزمن دارند.

مشاوره تخصصی و مدیریت مشکلات نادر یا پیچیده اهمیت به سزایی دارد. همانطور که تشخیص بیماری های غیر گوارشی و شرایطی که نیاز به مداخله جراحی دارند معمولا از طریق یک شبکه تعریف شده از بخش های مختلف با امکان ارجاع ومراقبت مشترک با جامعه و تیم بیمارستان امکان پذیر می شود.

برای مشاهده و خرید کتاب اینجا کلیک کنید.

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست