گریزی به کتاب مستند اجتماعی،رمزگان امر به معروف

آنچه غیرقابل ‌انکار است، این است که هنجارها با آداب، رسوم، سنت‌ها، عرف معمول و ارزش‌های اجتماعی مناسبت دارند.مفهوم نو پدیدی که در مبحث هنجار، قوانین، آداب، رسوم و … چندی است مطرح می‌شود، مفهوم فقر فرهنگی است.فقری اسفبارتر از فقر اقتصادی وجود دارد که ممکن است گریبان قشرهای بیشتری از جامعه را بگیرد. این فقر برای آسیب زدن به اشخاص به نوع غذایی که می‌خورند، محلی که زندگی می‌کنند و میزان تحصیلاتی که دارند، اندک توجه‌ای ندارد. این فقر به این معنا است که ما چندی از قوانین، آداب، رسوم و … را یا نمی‌دانیم یا می‌دانیم و فراموش کرده‌ایم و یا می‌دانیم و فراموش هم نکرده‌ایم ولی عمل کردن به آن برایمان فایده‌ای ندارد. اگر ندانیم که با یک آموزش ساده ماجرا حل می‌شود،. اگر بدانیم و فراموش کرده باشیم نیز با تذکر گرفتن مسئله مرتفع خواهد شد؛ اما اگر بدانیم ولی فایده‌ای برایمان نداشته باشد که به آن عمل کنیم یک ناهنجاری به نام خودخواهی رخ می‌دهد…

نوشته دکتر سید بشیر حسینی و مسعود وثوقی

برای خرید این کتاب اینجا کلیک کنید

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

کتاب قصه های کوتاه برای کودکان منتشر شد

برنامه مشترک اتحادیه بین‌المللی ناشران با نمایشگاه کتاب فرانکفورت

تخفیف 15در صدی خرید کتاب به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

شاهنامه حالا وطن است

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست