1. خانه
  2. /
  3. کتب آموزشی و کمک آموزشی
  4. /
  5. کمک درسی
  6. /
  7. مبانی هنر‌های تجسمی

مبانی هنر‌های تجسمی

پدیدآوران : میترا پیرهن سیاه، صدیقه کرمانی
تعداد صفحه : 78
قطع کتاب : وزیری
100,000 ریال

موجود در انبار

دسته : کتب آموزشی و کمک آموزشی, کمک درسی
کلمات کلیدی: تجسم, هنرهای تجسمی
بررسی کتاب

 

معرفی کتاب

کتــاب حاضــر خلاصــه و چکیــده ای از مهــم تریــن مباحــث و درس هــای کتــاب مبانــی هنرهــای تجســمی ســال دوم هنرســتان اســت و بــه منظــور مطالعــه دانــش آمــوزان در هنگام جایگزیــن جمع بنــدی مطالــب درســی تهیــه شــده و مســلما جای کتــاب اصلــی و درســی دانــش آمــوزان را نمی گیــرد. ایــن کتاب خلاصــه مباحــث در برگیرنــده مطالبــی اســت کــه دانش امــوزان بــرای اخــذ 4 نمــره تئــوری مطالعــه می کننــد که به قلم میترا پیرهن سیاه، صدیقه کرمانی در 78 صفحه به زبانی ساده و گویا مطرح شده است.


بخشی از کتاب :

مبانــی هنرهــای تجســمی را می تــوان بــه الفبــا و قواعــد درک زبــان و ابــداع در هنرهای تجســمی و بصــری تعبیــر کــرد. درک درســت یــک اثــر تجســمی تــا حــدود زیــادی بســتگی به شــناختن امکانات، مــواد، ابــزار و درک صحیــح از عناصــر هنــر تجســمی دارد. انســان در ابتدایــی تریــن علائــم  احتمــالا نوشــتاری از تصاویــر بــرای ایجــاد ارتبــاط اســتفاده می کــرده اســت هــم چنــان کــه مصریــان باســتان از نوشــته های تصویــری (خــط هیروگلیــف) بــرای بیــان مقاصــد خــود بهــره می بردنــد.

جزئیات
پدیدآور: صدیقه کرمانی, میترا پیرهن سیاه

تعداد صفحه: 78

قطع کتاب: وزیری

رده سنی: بزرگسالان, جوان

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: 1394

نوع جلد: شومیز

نوع چاپ: سیاه و سفید

زبان: فارسی

شابک: 978-600-7227-03-9
نقد و بررسی‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی هنر‌های تجسمی”

کتاب‌های مرتبط

فهرست