دوازدهمین سالگرد تاسیس انتشارات ایرانا رسانه

خبرنامه ایرانارسانه: انتشارات ایرانارسانه در نظر دارد به مناسبت دوازدهمین سالگرد تاسیس انتشارات هدایایی را به نویسنده ها و کتاب دوستان عزیز اختصتص دهد.

به همین مناسبت تخفیف چاپ کتاب به میزان 10 درصد کل قرارداد و تخفیف خریدکتاب به میزان 30 درصد بعلاوه ارسال رایگان را در اختیار کاربران و نویسنده های عزیز قرار بدهد.

کد تخفیف خرید کتاب : 14000514

سعیده دیندار نویسنده و مشاور کتب حقوقی در انتشارات ایرانارسانه

پاراگرافی از کتاب راه هایی برای موفقیت دختران در زندگی از زبان نویسنده کتاب

آشنایی با کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا 2018-2020

گریزی به کتاب راهنمای کامل خود مراقبتی در بیماران همودیالیزی بر اساس سبک زندگی سالم

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست