کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

خبرنامه ایرانارسانه: کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به قلم دکتر علی اکبر سیاری، دکتر فرید ایمان زاده، دکتر فرشته کرباسیان، دکتر فاطمه ملک، دکتر قمرتاج خانبابایی، دکتر نادر ممتاز منش، دکتر علیرضا فهیم زاد، دکتررضا شیاری، دکتر معصومه محکم، دکتر نرجس جعفری، دکتر فرید موسوی، دکتر مریم حسن زاد، دکتر ساسان ساکت، دکتر سمیرا سیاح، دکتر الهام پوربختیاران، دکتر سمانه رحیمی لیمویی، دکتر وحیده زینالی، زهرا فاضلی فارسانی، حمزه امیری در 243 صفحه و قطع رقعی در انتشارات ایرانارسانه منتشر شد.

جاودانه عشق چه کتابی است؟

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

جلد دوم کتاب یک قطره تا دریا منتشر شد

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست