گریزی به کتاب تشخیص های پرستاری جدید ناندا

خبرنامه ایرانارسانه: همانطور که می‌دانید بخش زیادی از فرآیند بستری، درمان بیماران و اجرای دستورات پزشکی بعهده پرستاران است. مشاهدات پرستاران از وضعیت بیمار در تشخیص برنامه درمانی بسیار پراهمیت و مهم است. ولی بدلیل نقص در آموزش و ضعف پرستاران در گزارش نویسی، گاهی در تشخیص درست پزشکی، ناخواسته، تاخیر و آزمون و خطا رخ می‌دهد. خصوصا در مورد تخصص رشته کودکان چرا که اطفال و نوزادن که امکان شرح حال خود را ندارند و تشخیص بیماری برای پزشک پیچیده تر می‌شود.

در جدیدترین نسخه از لیست تشخیص پرستاری NANDA (2018-2020)، NANDA International در مقایسه با نسخه قبلی تشخیص پرستاری (ویرایش 10) NANDA 2015-2017 تغییراتی در تشخیص پرستاری مصوب خود ایجاد کرده است. در این آخرین نسخه (چاپ یازدهم)، NANDA-I هفده تشخیص جدید پرستاری را معرفی کرده و هشت تشخیص پرستاری را حذف کرده است. به همین ترتیب، هفتاد و دو تشخیص پرستار مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

تشخیص پرستار توسط  (NANDA International (2013 به عنوان یک حکم بالینی در مورد پاسخ انسان به شرایط سلامتی / فرآیندهای زندگی یا آسیب‌پذیری آن توسط فرد، خانواده، گروه یا جامعه تعریف شده است.

برای مشاهده و خرید کتاب کلیک کنید.

, , , , , , , , , , , , , ,

جاودانه عشق چه کتابی است؟

کتاب راهنمای دستیاران پزشکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر شد

جلد سوم کتاب موارد چالش برانگیز در تشخیص بیماری های کودکان

گریزی به کتاب از سیاه به قرمز

ببخشید، برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید
فهرست